Správy

Valné zhromaždenie SKSI 2022 opäť potvrdilo správne smerovanie v SKSI

Správy 30933_img_5470 676x437.jpg

V sobotu, dňa 24. septembra 2022 sa v Bratislave konalo Valné zhromaždenie Slovenskej komory stavebných inžinierov (ďalej aj SKSI) 2022, ktorého sa osobne zúčastnilo 77 autorizovaných inžinierov, 11 dobrovoľných členov – fyzických osôb a 25 dobrovoľných členov – právnické osoby. Nepriamo cez splnomocnenia až 833 členov.